Na dwudziestolecie

Stowarzyszenie Pardes po dziesięciu latach działania, m.in. po opublikowaniu Tory Pardes Lauder i innych fundamentalnych dzieł judaizmu, w 2011 roku powołało do życia Jesziwę Pardes. Jest ona miejscem stałego, regularnego i zaangażowanego studiowania judaizmu w Polsce i po polsku. Ponieważ działa za pośrednictwem Internetu, ma pośród swoich studentów osoby mieszkające w różnych krajach świata.

Wykłady odbywają się na żywo (przez Zoom) w trybie semestralnym, po pięć w każdym tygodniu. Wszystkie natychmiast trafiają do Archiwum, które jest – wzbogacaną z dnia na dzień – prawdziwą skarbnicą rzetelnej wiedzy na temat judaizmu i żydowskiej kultury.

Ich tematyczne spektrum jest bardzo rozległe: od Tory i Tanachu, przez tajemnice języka hebrajskiego, Misznę i Talmud, halachę, zagadnienia etyczne, znaczenie świąt, do kabały, jej filozoficznego języka i dzieł. Wgłębiamy się w słowa wielkich żydowskich myślicieli – rabinów, talmudystów, kabalistów, filozofów, a także pisarzy i poetów.

Przyświeca nam nieustannie idea czterostopniowej egzegezy tekstu, gdzie PSZAT to znaczenie podstawowe, REMEZ – znaczenie alegoryczne, DRASZ – wyjaśnienie talmudyczne, poprzez aluzję i analogię, oraz SOD – znaczenie mistyczne. Pierwsze litery tych określeń tworzą słowo PaRDeS – ogród owocujących drzew. Zapraszamy Was do chodzenia po jego ścieżkach.

Ponadto od 2014 roku trwa w naszej jesziwie wyjątkowy program MISZNA JOMIT, czyli codziennych krótkich wykładów, podczas których krok po kroku prawie już przestudiowaliśmy wszystkie sześć porządków Miszny. Te wykłady również gromadzone są w archiwum.

Osobną ścieżkę, wybiegającą trochę poza ogrodzenie pardesu, są seminaria niedzielne. Zapoznajemy się na nich z arcydziełami literatury różnych epok. Odbyły się już cykle o Paulu Celanie, Franzu Kafce, o Boskiej komedii w siedemsetlecie urodzin Dantego, o Ulissesie Joyce’a w stulecie jego publikacji; niedawno przystąpiliśmy do lektury Wergiliańskiej Eneidy.

Podczas niedzielnych spotkań literackich staramy się nie tracić z oczu perspektywy żydowskiej, jednakże generalnie: ideą naszego ogrodu, naszej jesziwy, nie jest zamknięcie, tylko otwarcie. Jesziwa Pardes nie stawia barier, zapraszamy do korzystania z udostępnianej tu nauki wszystkich zainteresowanych, czy są z bliska, czy z daleka, czy wiedzą o judaizmie dużo, czy prawie nic. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie tu duchową inspirację.

Idea jesziwy jest fundamentalna dla żydowskiej edukacji, gdzie nauka przekazywana jest w relacji między rabinem i uczniem, w dialogu i dyskusji. Jesziwa Pardes od początku nawiązuje do tej tradycji. Od 2021 roku wykłady na żywo odbywają się za pośrednictwem Zooma, dzięki czemu nareszcie podczas ich trwania rabin i studenci widzą się i mogą komunikować, cementuje to naszą społeczność studentów i przyjaciół.

Dołącz do niej!

rabin Sacha Pecaric

Organizatorzy:

rosz jesziwa: rabin Sacha Pecaric, sekretarz: Dariusz Kasprzak,
webmaster: Jan Chołoniewski, członkowie zarządu: Bogdan Białek, Andrew Katz, Stanisław Kościelny, Jarosław Kościelny, Lidia Kośka, Adam Musiał,
patron honorowy: Janusz Lipiński

Kancelaria Praski Lipiński Tyblewska świadczy pomoc prawną dla Stowarzyszenia Pardes