Do uczestnictwa w wykładach Internetowej Jesziwy Pardes konieczne jest dokonanie rejestracji na stronie:
jesziwa.pl/wp-login.php?action=register

Wszystkie szczegółowe ważne dla siebie informacje otrzymacie Państwo po wysłaniu maila na adres: [email protected].

 

Regulamin Jesziwy Pardes – Akademii Judaizmu

  1. Celem Jesziwy Pardes jest edukowanie jej studentów w zakresie judaizmu ortodoksyjnego.
  2. Jesziwa jest otwarta bez ograniczeń dla wszystkich osób, które spełniają wymagania administracyjne związane z uczestnictwem w zajęciach.
  3. Wniesienie opłat za wykłady uprawnia studentów do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Jesziwy, tzn. w wykładach, dostępie do archiwum, forum dyskusyjnego, czatu, do prac nad wiki.pardes itd.
  4. Wszystkie te uprawnienia wygasają automatycznie po upływie 90 dni od ostatniego okresu, za który wniesiona została opłata.
  5. W przypadkach uzasadnionych, okres ten może zostać przedłużony po uzyskaniu wcześniejszej zgody od administracji Jesziwy.
  6. W Jesziwie obowiązują studentów zasady wzajemnego szacunku, uprzejmości i życzliwości.
  7. Studenci naruszający te zasady mogą mieć zablokowany dostęp do forum lub archiwum.
  8. Na forum dyskusyjnym Jesziwy nie będą akceptowane próby misyjne innych religii.
  9. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane i decydowane indywidualnie przez administrację Jesziwy.
  10. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie forum.