Studiowanie porządku Miszny Nezikin (Szkody) jest poświęcone
błogosławionej pamięci Rachel Lewi bat Jichja
רחל לוי בת יחיא ז”ל

Studiowanie porządku Miszny Zeraim (Nasiona) jest poświęcone
błogosławionej pamięci Rachel Lewi bat Jichja i Menachema ben Akiwy Tajchtla.
מנחם בן עקיבא טייכטל ז”ל  רחל לוי בת יחיא ז”ל