Studiowanie porządku Miszny Nezikin (Szkody) jest poświęcone
błogosławionej pamięci Rachel Lewi bat Jichja
רחל לוי בת יחיא ז”ל